Satysfakcja zawodowa i finansowa pracowników gwarancją prestiżu Politechniki Łódzkiej i sukcesu jej absolwentów

Szanowni Państwo!

Byłem kandydatem na rektora PŁ w 2005 roku. Mój program wyborczy sprzed 3 lat jest dostępny pod adresem http://www.materka.p.lodz.pl/wybory. Mam dużą satysfakcję, że hasła z tego programu (np. potrzeba profesjonalnej promocji oraz intensyfikacji budowania wizerunku uczelni) zostały uznane za ważne dla Politechniki i rozwinięte przez obecne Władze PŁ. Kończę sprawowanie funkcji dziekana Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, którą pełniłem przez dwie kadencje. W tym czasie wydział uzyskał wysoką pozycję akademicką, jako pierwszy w regionie otrzymał prawa doktoryzowania w zakresie informatyki, przeszedł z drugiej do pierwszej kategorii naukowej MNiSW, uruchomił 3 nowe i prowadzi w sumie 8 kierunków studiów (z akredytacją PKA oraz KAUT dla 4 tradycyjnych kierunków kształcenia). Wydział utrzymuje dodatni wynik finansowy, rozwinął unikatowy kompleksowy system informatyczny skutecznie wspomagający obsługę studentów i pracowników, zdobył fundusze europejskie na rozwój infrastruktury, wdrożył szereg nowoczesnych procedur zarządzania i uzyskał status Centrum Doskonałości ministerstwa.

Wprowadziłem przejrzysty system awansów nauczycieli akademickich ze znaczącymi podwyżkami uposażenia po zdobyciu stopni i tytułów naukowych. Przyznałem premie za artykuły w czasopismach z tzw. "listy filadelfijskiej", co istotnie zwiększyło liczbę znaczących publikacji naukowych.

Podjąłem szereg działań motywacyjnych dla pracowników administracji, w tym szkoleń oraz przydzielania zadań pracy zespołowej z informatykami, które pozwoliły stworzyć w pełni profesjonalny, samodzielny zespół obsługi dziekanatu i zwiększyć poczucie własnej wartości i dużej roli tej grupy pracowników.

Sfinansowałem szereg inicjatyw samorządu studenckiego i przydzieliłem środki finansowe do samodzielnego zagospodarowania. W czasie moich kadencji liczba kół naukowych wzrosła z czterech do dwunastu.

Osiągnięcia te, a także liczne zachęty ze strony pracowników Politechniki, skłaniają mnie do zaoferowania mojej osoby jako kandydata do pełnienia funkcji rektora w latach 2008-2012. Zapraszam Państwa do zapoznania się z moim programem wyborczym i udziału w spotkaniu przedwyborczym 27 marca 2008 r. (Sala Kinowa PŁ, Al. Politechniki 3, godz. 12:15).

Z poważaniem,

Andrzej Materka

Politechnika Łódzka |  Instytut Elektroniki |  www.materka.p.lodz.pl |